... tilbage i 1987

Mange virksomheder erfarer på et tidspunkt i processen, det væsentlige i at definere mål for deres IT-projekter og ikke mindst at sikre projekter bliver forankret i virksomhedens organisation.

Med en merkantil baggrund efterfulgt af godt tretten år med IT besluttede Bent Okholm i 1987, at etablere virksomhed med navnet IMPLEMENT. Denne del af virksomheden specialiserede sig i, at undervise, yde sparring- og viden assistance omkring IT og kontorautomatisering.

Baggrunden for valget af- og registreringen af netop navnet IMPLEMENT, var det faktum at Bent Okholm gennem tiden havde set mange kasser blive leveret. Men der var som oftest ringe fokus på- og tanke for, hvordan systemerne skulle tages i brug og anvendes. Ligeledes er der relativt sjældent penge til at uddanne de medarbejdere, som skal udnytte de ny muligheder.

Det er blevet til mange interessante opgaver gennem 20 år

I samarbejde med vore forhandlere er det blevet til mange forskelligartede opgaver gennem årene. Det ville føre for vidt at nævne dem her. Samtidig respekterer vi, at ikke alle ønsker at optræde som reference eller på en offentligt tilgængelig referenceliste. Det fortæller sjældent noget om løsningen. 
Vi udarbejder gerne referencehistorier i samarbejde med vore kunder.  Formålet er at beskrive opgaven samt hvad det har betydet at anvende den pågældende løsning. 

Blandt vore kunder findes forhandlere og slutbrugere fra et bredt udsnit af danske virksomheder indenfor produktion, service, internatonale organisationer, medicinalindustrien og mange andre. 

Medarbejdernes viden har altid været- og vil fortsat være en forudsætning for bidraget til forbedringen af virksomhedens produktivitet. Ofte kan det konstateres, at der blot bliver sat strøm til eksisterende rutiner.

… få år senere blev Okholm Informatik A/S etableret i forbindelse med levering af er række kommunikationsløsninger til større danske virksomheder.

Okholm Informatik har gennem årene specialiseret sig i, at bidrage med systemer og viden til automatisering inden for opbygning og behandling af dokumenter samt elektronisk kommunikation af struktureret- og ustruktureret information, f.eks. gennem telefax, e-mail og SMS.

Læs historien fra det virkelige live!

Et eksempel herpå er...

Den førende og mest valgte løsning på verdensplan til etablering af egen løsning med behov for sikker integration til andre applikationer og middel til stor trafikmængde.